Ωράριο Λειτουργίας

1η ώρα: 8:20 - 9:05          
2η ώρα: 9:05 - 9:50   διάλειμμα: 9:50 - 10:00
3η ώρα: 10:00 - 10:45   διάλειμμα: 10:45 - 10:55
4η ώρα: 10:55 - 11:40   διάλειμμα: 11:40 - 11:50
5η ώρα: 11:50 - 12:35   διάλειμμα: 12:35 - 12:45
6η ώρα: 12:45 - 13:25          
7η ώρα: 13:25 - 14:05